FAQ


Onderhuur bedrijfspand
  • Laat het ons schriftelijk weten per wanneer en aan welke firma u de ruimte wilt onderverhuren. Wij zullen u o.a. vragen of de onderhuurder de ruimte zal gebruiken zoals beschreven in de huurovereenkomst en of deze onderhuurder de ruimte niet zal onderverhuren en/of in gebruik zal geven aan een derde.

    Let wel; huurder behoudt de verplichtingen uit de huurovereenkomst en huurder blijft het eerste danwel enige aanspreekpunt voor ons.