FAQ


Servicekosten
  • Servicekosten zijn kosten voor leveringen en diensten, inclusief administratieve vergoedingen daarvoor, die tussen verhuurder en huurder contractueel zijn overeengekomen, door de verhuurder worden verzorgd en aan huurder in rekening worden gebracht. Kortweg gaat het om kosten die verband houden met ‘het gebruik’ van het gebouw. Wanneer kosten gemaakt moeten worden om het gebouw te verlichten, te verwarmen, schoon te maken en te onderhouden (uitgezonderd projectmatig groot onderhoud) dan komen deze kosten toe aan de huurder. In geval van leegstand treedt de verhuurder op in de plaats van dat gedeelte van het gebouw, als ware het deel verhuurd.